Header Background day #21

تیریون لنیستر: «شاه‌کشی کار خشکیه. مردا رو تشنه می‌کنه.»

از رقص با اژدهایان

ارسال شده توسط : grag | تاریخ ارسال: 1400/09/11 ادامه

«ج.ج.مارتین» می‌گه: Like

تیریون لنیستر: «زبونت رو بپا قبل از اینکه سرت رو بِکَنه.»

از یورش شمشیرها فصل 63

ارسال شده توسط : grag | تاریخ ارسال: 1400/09/11 ادامه

تیریون لنیستر: «من خیلی چیزها نامیده شدم ولی غول به ندرت یکی از اونا بوده»

از جلد اول: بازی تاج و تخت

ارسال شده توسط : grag | تاریخ ارسال: 1400/09/11 ادامه

آن جا، روی صفحۀ بزرگ نمایشگر، تصویری از آدمیرال ارشد بود. لرد واریون کرستمر یال نقره‌ای، بزرگترین نابغۀ نظامی دوران، پشت میزش در ویدهاویک نشسته بود، در انگشتان بی‌جانش اسلحه‌ای را نگه داشته بود و از سوراخی روی پیشانیش دود بلند می‌شد. دنیسون زمزمه کرد: «هیچ‌وقت یاد نگرفته بود باختن چطوریه.»

از فرزند ارشد

ارسال شده توسط : grag | تاریخ ارسال: 1400/09/11 ادامه

«خواهرزاده‌ام یاد نداره چطوری روی مستراح بشینه، چه برسه تخت آهنین.» تیریون لنیستر

از جلد دوم: نزاع شاهان

ارسال شده توسط : grag | تاریخ ارسال: 1400/09/11 ادامه

«جرج آر آر مارتین» می‌گه: 4

وقتی زبون کسی رو می‌بری ثابت نمی‌کنی اون دروغ می‌گه، تنها چیزی که ثابت می‌کنی اینه که از حرف‌هایی که می‌خواسته بزنه می‌ترسیدی. - تیریون لنستر

از نغمه آتش و یخ نبرد شاهان

ارسال شده توسط : Amir | تاریخ ارسال: 1400/05/08 ادامه

«شکسپیر» می‌گه: 1

با خنده و شادی، بگذار چین و چروک‌­های پیری از راه برسند.

ارسال شده توسط : Violet | تاریخ ارسال: 1400/04/03 ادامه

«هاینریش بل» می‌گه: 3

اوقات فراغت انسان‌های عادی ساعات کار یک دلقک است.

از عقاید یک دلقک

ارسال شده توسط : z.p.a.s | تاریخ ارسال: 1400/04/03 ادامه

«شکسپیر» می‌گه: 1

سه ساعت زودتر بهتر از یک دقیقه دیرتر.

ارسال شده توسط : Violet | تاریخ ارسال: 1400/04/03 ادامه

«شکسپیر» می‌گه: 2

مثل امواج که به سوی ماسه ­های ساحل شتابانند لحظات ماست که برای رسیدن به پایان بی­ قرارند

ارسال شده توسط : Violet | تاریخ ارسال: 1400/04/03 ادامه

«شکسپیر» می‌گه: 1

نه خوب است و نه بد؛ فکر ماست که از آن خوب یا بد می­ سازد.

ارسال شده توسط : Violet | تاریخ ارسال: 1400/04/03 ادامه

«شکسپیر» می‌گه: 1

وطن آدمی را در هیچ نقشه جغرافیای نشانی نمی توان یافت، وطن آدمی در قلب همه کسانی است که دوستش دارند!

ارسال شده توسط : Violet | تاریخ ارسال: 1400/04/03 ادامه

کاربران آنلاین

کسی در حال حاضر آنلاین نیست