Header Background day #04

«هالی بلک» می‌گه: Like

خنجربه‌دست نگاهم می‌کند. «می‌تونم بهت آسیب برسونم، بدون اینکه یادت بیاد.» می‌گویم: «ولی خودت که یادت می‌مونه.»

از شاه پلید

ارسال شده توسط : شاهزاده ی تاریکی | تاریخ ارسال: 1402/06/26 ادامه

«هالی بلک» می‌گه: Like

آدم‌های جذاب جذابیت دارند، اما فقط در همین حد هستند.

از شاهزاده سنگدل

ارسال شده توسط : شاهزاده ی تاریکی | تاریخ ارسال: 1402/06/25 ادامه

«سارا جی. ماس» می‌گه: 1

من پری نبودم، اما جزئی از آن زمین بودم و زمین جزئی از من بود و من راضی بودم باقی عمرم را روی آن برقصم

از قلمرو خار و رز

ارسال شده توسط : شاهزاده ی تاریکی | تاریخ ارسال: 1402/06/24 ادامه

«هالی بلک» می‌گه: Like

با چشمانی به سیاهی شب نگاهم می‌کند، چشمانش هم‌زمان هم زیبا و ترسناکند. می‌گوید: «یه لحظه با خودم گفتم نکنه تو به سمتم تیراندازی کردی.» برایش شکلکی در می‌آورم. «چی باعث شد فکر کنی این کار رو نکردم؟» نیشخندی می‌زند. «برای اینکه تیرش به هدف نخورد.»

از شاه پلید

ارسال شده توسط : شاهزاده ی تاریکی | تاریخ ارسال: 1402/06/23 ادامه

«سارا جی. ماس» می‌گه: 1

جادو. اصلا همه چیز جادو بود و این قلبم را می‌شکست.

از قلمرو خار و رز

ارسال شده توسط : شاهزاده ی تاریکی | تاریخ ارسال: 1402/06/22 ادامه

«جو ابرکرومبی» می‌گه: 1

بالاترین اولویت هر کس در وفاداری، وفاداری به خودشه

از واپسین نبرد پادشاهان ( نخستین قانون، جلد سه)

ارسال شده توسط : ستاره سهیل | تاریخ ارسال: 1402/05/09 ادامه

«رابین هاب» می‌گه: 1

بیشتر زندان‌ها زاییده‌ی ذهن خود ما هستن...انسان خودش آزادی خودشو می‌سازه...

از کار آموز آدمکشی، جلد یکم

ارسال شده توسط : ستاره سهیل | تاریخ ارسال: 1402/05/09 ادامه

«رابرت جوردن» می‌گه: 1

مرگ سبک‌تر از یک پر است و وظیفه سنگین‌تر از یک کوه...

از شکار بزرگ

ارسال شده توسط : ستاره سهیل | تاریخ ارسال: 1402/04/25 ادامه

کسی که نتواند از چیز باارزش در مواقع لزوم دست بردارد در غل و زنجیر است.

از جلد ۲ ارباب حلقه‌ها: دو برج

ارسال شده توسط : ستاره سهیل | تاریخ ارسال: 1402/04/15 ادامه

«رابرت جوردن» می‌گه: 2

هر احمقی می‌داند که مردان و زنان بعضی اوقات متفاوت فکر می کنند. ولی بزرگترین تفاوتشان این است: مردان فراموش می‌کنند، ولی نمی‌بخشند؛ زنان می‌بخشند، ولی فراموش نمی‌کنند‌.

از تجلی اژدها

ارسال شده توسط : ستاره سهیل | تاریخ ارسال: 1402/04/05 ادامه

«مارک فیشر» می‌گه: 4

شخصی جهنم را برایم اینطور تعریف کرد: در آخرین روز زندگی‌ات روی زمین، آن شخصی که از خودت ساختی، شخصی را که می‌توانستی باشی ملاقات خواهد کرد!

از حکایت آنکه دلسرد نشد

ارسال شده توسط : Nicholas Flamel | تاریخ ارسال: 1402/03/28 ادامه

«رابین هاب» می‌گه: 3

«یک فرمانروا باید مردم خودش را بشناسه، چون یک انسان تنها بر آن چه که می‌شناسد حکومت می کند...»

از کار آموز آدمکشی، جلد یکم

ارسال شده توسط : ستاره سهیل | تاریخ ارسال: 1402/02/27 ادامه