برای کرم کتاب شدن آماده شو!

کتاب خواندن یه چیز الکی نیست که هرچی دیدی بخونی!
کتابا روتون تاثیر می‌ذارن، شما رو عوض می‌کنن، شما با ذهن و اندیشه یکی دیگه فکر میکنید و به دنیاشون پا می‌ذارید؛ پس نباید یه کتاب درست و حسابی و مناسب با روحیات و اخلاقیاتتون پیدا کنید؟

نقل قول تصادفی

آن دوره که مردم به شرابا طهورا دسترسی پیدا می‌کردند و می‌خوردند و حافظ می‌شدند، گذشت. حالا باید شرابا باروت قورت بدهند. آن وقت‌ها که مردم لب...
- سیمین دانشور

1 ادامه

بیوگرافی‌ها

همه بیوگرافی‌ها