برای کرم کتاب شدن آماده شو!

کتاب خواندن یه چیز الکی نیست که هرچی دیدی بخونی!
کتابا روتون تاثیر می‌ذارن، شما رو عوض می‌کنن، شما با ذهن و اندیشه یکی دیگه فکر میکنید و به دنیاشون پا می‌ذارید؛ پس نباید یه کتاب درست و حسابی و مناسب با روحیات و اخلاقیاتتون پیدا کنید؟

نقل قول تصادفی

به نظر تو این وحشتناک نیست که روزگاری در جهانِ خودِ ما، آدم‌ها مثل جانوران این‌جا از درون وحشی شوند، درحالی که قیافه‌شان همچنان مثل آدم‌ها...
- سی. اس. لوئیس

3 ادامه

بیوگرافی‌ها

همه بیوگرافی‌ها