برای کرم کتاب شدن آماده شو!

کتاب خواندن یه چیز الکی نیست که هرچی دیدی بخونی!
کتابا روتون تاثیر می‌ذارن، شما رو عوض می‌کنن، شما با ذهن و اندیشه یکی دیگه فکر میکنید و به دنیاشون پا می‌ذارید؛ پس نباید یه کتاب درست و حسابی و مناسب با روحیات و اخلاقیاتتون پیدا کنید؟

نقل قول تصادفی

گفت: «مادرم گفته بود مرده‌ها آواز نمی‌خونن!» رویس پاسخ داد: «پرستار منم همین رو گفته بود، ویل. هیچ‌وقت حرف‌هایی رو که از یه زن شنیدی، باور نکن....
- جرج آر. آر. مارتین

3 ادامه

بیوگرافی‌ها

همه بیوگرافی‌ها