برای کرم کتاب شدن آماده شو!

کتاب خواندن یه چیز الکی نیست که هرچی دیدی بخونی!
کتابا روتون تاثیر می‌ذارن، شما رو عوض می‌کنن، شما با ذهن و اندیشه یکی دیگه فکر میکنید و به دنیاشون پا می‌ذارید؛ پس نباید یه کتاب درست و حسابی و مناسب با روحیات و اخلاقیاتتون پیدا کنید؟

نقل قول تصادفی

وقتی بدانی چه چیزی می‌خواهی. و به شدت آن را بخواهی. راهی برای رسیدن به آن...
- جیم ران

3 ادامه

بیوگرافی‌ها

همه بیوگرافی‌ها