Header Background day #22

توضیحات:
فانتزی خفیف (Low Fantasy) یا فانتزی نفوذ زیرژانری از فانتزی است که در آن رویدادهای جادویی به دنیایی نفوذ می‌کنند که در غیر این صورت معمولی می‌بود. بنابراین این زیرژانر با داستان‌های فانتزی والا – که در دنیاهای تخیلیِ دارای مجموعه قوانین و قواعد فیزیکی مخصوص به خود رخ می‌دهند – متفاوت است.

کتاب‌های ژانر «فانتزی خفیف (Low)»

faen
کاور پسر سوبک
کاور پسر سوبک