Header Background day #05

ژانر: فانتزی خفیف (Low)

فانتزی خفیف (Low Fantasy یا فانتزی نفوذ زیرژانری از داستان‌پردازی فانتزی است که در آن رویدادهای جادویی به دنیایی نفوذ می‌کنند که در غیر این صورت معمولی می‌بود. بنابراین این زیرژانر با داستان‌های فانتزی والا – که در دنیاهای تخیلی دارای مجموعه قوانین و قوانین فیزیکی مخصوص به خود رخ می‌دهند – در تضاد است.

fa fa
کاور پسر سوبک
کاور پسر سوبک