Header Background day #01

توضیحات:
داستان‌های فانتزی‌ای که در آن‌ها قدرت‌ها و شخصیت‌های جادویی در قالبی مدرن ظاهر می‌شوند که در غیر این صورت معمولی می‌بود؛ شبیه به رئالیسم جادویی منطقه آمریکای لاتین.

کتاب‌های ژانر «فانتزی شهری»

en
کاور If I Should Die #3
کاور If I Should Die #3
en
کاور Die for Her #2.5
کاور Die for Her #2.5
en
کاور City of Heavenly Fire
کاور City of Heavenly Fire
en
کاور City of Lost Souls
کاور City of Lost Souls
en
کاور City of Fallen Angels
کاور City of Fallen Angels