Header Background day #26

توضیحات:
فانتزی والا یا فانتزی حماسی زیرژانری از ژانر فانتزی است که یا با ذات حماسی رویدادگاه یا به وسیله منزلت حماسه‌وار شخصیت‌ها، درون‌مایه یا پی‌رنگ تعریف می‌شود. این داستان‌ها بر سرنوشت کل یک نژاد یا ملت تمرکز دارند و اغلب در آن‌ها قهرمانی «ناشناس» با شرّی غایی مبارزه می‌کند.

کتاب‌های ژانر «فانتزی والا/فانتزی حماسی»

faen
کاور پیکارگسل
کاور پیکارگسل
en
کاور شمشیر آدمکش
کاور شمشیر آدمکش