Header Background day #26

توضیحات:
فانتزی تاریخی زیرژانری از فانتزی است که به داستان‌پردازی تاریخی مرتبط می‌شود. این زیرژانر شامل داستان‌هایی است که در یک دوره تاریخی خاص اما همراه با المان‌های فانتزی اضافه‌شده به آن دنیا – همچون جادو یا یک موجود اساطیری پنهان در گوشه و کنار – جریان دارند.

کتاب‌های ژانر «فانتزی تاریخی»

fa fa
کاور هزارتوی پن: هزارتوی فون
کاور هزارتوی پن: هزارتوی فون
افزودن لینک کلی
fa
کاور چشم گولم
کاور چشم گولم
fa
کاور Percepliquis #6
کاور Percepliquis #6
fa
کاور Scarlet
کاور Scarlet
fa
کاور Hood
کاور Hood
fa
کاور The Mirror of Fate
کاور The Mirror of Fate