Header Background day #19

توضیحات:
ژانری که در آن اتفاقی رازآلود رخ می‌دهد و شخصیت اصلی داستان در پی یافتن علت آن است.

کتاب‌های ژانر «رمز و راز»

کاور جلد اول دورگه (کتاب دوم)
کاور جلد اول دورگه (کتاب دوم)
ارائه فصل جدید