Header Background day #12

توضیحات:
حماسه از لحاظ سنتی یک گونه شعرسرایی است که به شعر حماسی مشهور است اما در اصطلاح مدرن، حماسه اغلب برای تعریف سایر قالب‌های هنری مثل فیلم و رمان نیز به کار گرفته می‌شود؛ قالبی که در آن، داستان درون‌مایه‌ای قهرمانانه و پرشکوه دارد، درست مانند همان اشعار حماسی.

کتاب‌های ژانر «حماسه»

کاور اراده سیال
کاور اراده سیال
ارائه فصل 5 از بخش 2