برای کرم کتاب شدن آماده شو!

کتاب خواندن یه چیز الکی نیست که هرچی دیدی بخونی!
کتابا روتون تاثیر می‌ذارن، شما رو عوض می‌کنن، شما با ذهن و اندیشه یکی دیگه فکر میکنید و به دنیاشون پا می‌ذارید؛ پس نباید یه کتاب درست و حسابی و مناسب با روحیات و اخلاقیاتتون پیدا کنید؟

نقل قول تصادفی

_ آه سارا، این مثل یه داستان می‌مونه. _ این واقعاً به داستانه… همه‌چی داستانه. تو یه داستانی… من یه داستانم. خانم مینچین یه...
- فرانسیس هاجسون برنت

7 ادامه

بیوگرافی‌ها

همه بیوگرافی‌ها