Header Background day #25

مجموعه: سنگ‌های قدرت

این مجموعه اثر نویسده قهرمان محور یعنی دیوید گمل هست.داستان از این قرار است که پادشاه بریتانیا در شکار کشته می شود و فرزندش که حال خوبی ندارد و ضعیف است توسط یک نفر در جنگل دزدیده می شود، دزد یکی از خدایان اتلانتیس است و پسر را آموزش می دهد تا به آرتور شا تبدیل شود.
Part of the Sipstrassi universe.