Header Background day #12

مجموعه: بارتیمیوس

سه گانه بارتیمیوس، مجموعه ای از رمان های فانتزی نوشته ی جاناتان استرود است که شامل کتاب های «طلسم سمرقند»، «چشم گولم» و «دروازه پتولمی» می شود. داستان این رمان ها به جنی پنج هزار ساله به نام بارتیمیوس می پردازد که اغلب کارها را با بی میلی و اکراه انجام می دهد. جاناتان استرود در سه گانه بارتیمیوس، دنیای هیجان انگیزی را خلق کرده که تا مدت ها در ذهن علاقه مندان به کتاب های فانتزی باقی خواهد ماند. لازم به ذکر است که این سه گانه دارای اسپین آفی به نام «حلقه ی سلیمان» است.
See also the graphic novelization.