Header Background day #25

ژانر: شمشیر و جادو

شمشیر و جادو زیرژانری از ژانر فانتزی است که توسط قهرمانان شمشیرزن که در ماجراجویی‌های خشونت‌آمیز و مهیج درگیر شده‌اند، متمایز می‌شود. در این زیرژانر معمولاً نوعی عنصر جادو و ماوراءالطبیعه حضور دارد؛ همانطور که نوعی عنصر رمانس یا عاشقانه نیز حضور دارد. شمشمیر و جادو معمولاً با فانتزی قهرمانی تداخل دارد.

fa
کاور Percepliquis #6
کاور Percepliquis #6
fa
کاور Wintertide #5
کاور Wintertide #5
fa
کاور The Gift of Battle1
کاور The Gift of Battle1
fa
کاور A Joust of Knights
کاور A Joust of Knights
fa
کاور A Dream of Mortals1
کاور A Dream of Mortals1
fa
کاور A Land of Fire
کاور A Land of Fire
fa
کاور A Reign of Steel
کاور A Reign of Steel