Header Background day #19

مجموعه: The Last Apprentice / Wardstone Chronicles

دنیای جادوگرها، شبح‌ها و مردگان برای بسیاری از نوجوانان و آنان که آرزوی کشف آن را دارند همواره شگفت‌انگیز بوده است. داستان‌هایی که در این باره نوشته شده‌اند، اگر حداقل‌هایی را داشته باشند، نیز می‌توانند توجه را جلب کنند. مجموعه «آخرین شاگرد»، مجموعه‌ای چند جلدی درباره محافظان است؛ کسانی که قرار است از انسان ها در برابر این ناشناخته ها محافظت کنند.
مجموعه «آخرین شاگرد» در روزگاری می گذرد که مزرعه داران قرار نیست زمین هایشان را بین فرزندانشان تقسیم کنند. تمام زمین به اولین پسر تعلق می‌گیرد و پسران دیگر شغل‌های دیگر برمی‌گزینند؛ آهنگر، کلیدساز و… اما معمولا برای هفتمین پسر خانواده انتخاب‌های زیادی وجود ندارد. توماس هم این شرایط را داشت، قرار نبود برای بردگی فروخته شود، خودش هم از کشاورزی خسته شده بود. قرار بود محافظ شود.
Sequel is The Starblade Chronicles series.