Header Background day #26

مجموعه: جک ریچر

این مجموعه که نوشته ی لی چایلد است در واقع بیانگر داستان ها و اتفاقات رخ داده برای جک ریچر شخصیت اصلی داستان است. جک ریچر، بزن‌بهادری گوشه‌گیر، ساکت، تنها و ولگرد است که یکجا بند نمی‌شود و همینجور در جاده‌ها و بزرگراه‌های بی‌انتهای آمریکا مشغول پرسه زدن است. هریک از داستان‌های مجموعه علاوه بر شرح قهرمان‌بازی‌های ریچر، اطلاعات قابل قبولی هم در مورد یک موضوع که محور داستان کتاب است، در اختیار خواننده قرار می‌دهد.