Header Background day #19

مجموعه: اژدهایان دلتورا

اژدهایان دلتورا نام سومین مجموعه از مجموعه داستان های در جستجوی دلتوراست. در جستجوی دلتورا داستانی فانتزی نوشته ی امیلی رودا نویسند ی استرالیایی است. این مجموعه شامل چهار جلد کتاب است.

fa
کاور لانه اژدها
کاور لانه اژدها
fa
کاور دروازه سایه‌ها
کاور دروازه سایه‌ها
fa
کاور جزیره مردگان
کاور جزیره مردگان
fa
کاور خواهر جنوب
کاور خواهر جنوب