Header Background day #26

مجموعه: آرسن لوپن

یکی از معاصرین سر آرتور کانن دویل، که شخصیت شرلوک هولمز را برای نخستین بار پدیدآورد، موریس لوبلان بود، که وی خالق شخصیت نجیب زاده دزد، آرسن لوپن محسوب می‌شود. این شخصیت نخست در کشورهای فرانسوی زبان محبوبیت بسیاری یافت و سپس و بعد از آن که نام او در داستانی در کنار نام شرلوک هلمز قرار گرفت نزد مردم انگلیسی زبان جهان نیز، شهرت و محبوبیت یافت.
در مجموع بیست جلد از کتابهای مجموعه آرسن لوپن توسط موریس لوبلان نوشته شد، که از آن جمله می‌توان به داستان‌های: مجادله آرسن لوپن با شرلوک هلمز، آرسن لوپن عیار جوانمرد، درد دل‌های آرسن لوپن، سر تنگ بلور، هشت ضربه ساعت و… اشاره کرد. افزون بر این آثار که توسط خود لوبلان نوشته شدند، دنباله پنج داستان او بعدها توسط نویسندگان دیگر نوشته شد.