Header Background day #31

ژانر: تراژدی

ژانری که شامل رویدادهایی هستند که نتیجه آن شکست‌ها و تلفات عظیم هستند و در آن بدبختی‌ها و فجایع حزن‌انگیز به تصویر درمی‌آید.

fa
کاور عصیان
کاور عصیان
fa
کاور گوژپشت نتردام
کاور گوژپشت نتردام
fa
کاور کسی پشت سرم آب نریخت
کاور کسی پشت سرم آب نریخت
fa
کاور خشم فرشتگان
کاور خشم فرشتگان