Header Background day #27

توضیحات:
فانتزی تاریک زیرژانری از آثار ادبی، هنری و سینمایی فانتزی است که درون‌مایه‌های فانتزی ترسناک و تاریک‌تری را در خود جای می‌دهد. این زیرژانر همچنین اغلب فانتزی را با عناصر وحشت ترکیب می‌کند و جوی تیره و تاریک‌تر یا حس وحشت و خوف در خود دارد.

کتاب‌های ژانر «فانتزی تاریک»