Header Background day #22

ژانر: تهاجم بیگانگان

تهاجم بیگانگان یا تهاجم از فضا زیرژانری از ژانر علمی‌تخیلی است؛ که در آن موجودات فرازمینی یا با هدف منقرض و جایگزین کردن حیات بشری، به‌بردگی کشیدن آن تحت یک وضعیت سخت، شکار انسان‌ها برای غذا، دزدیدن منابع سیاره یا به طور کلی نابودی سیاره، به کره زمین هجوم می‌آورند.

fa
کاور United as One
کاور United as One
fa
کاور The Fate of Ten
کاور The Fate of Ten
fa
کاور The Revenge of Seven
کاور The Revenge of Seven
fa
کاور The Fall of Five
کاور The Fall of Five
fa
کاور The Rise of Nine
کاور The Rise of Nine
fa
کاور The Power of Six
کاور The Power of Six
fa
کاور شاهزادگان سردرگم
کاور شاهزادگان سردرگم
fa
کاور طلای خدایان
کاور طلای خدایان
fa
کاور راز راما
کاور راز راما