Header Background day #28

خلاصه کتاب خانه هادس (جلد چهارم قهرمانان المپ): در آخر نشان آتنا، آنابث و پرسی به گودالی که به دنیای زیرین ختم می‌شود افتادند. پنج نیمه‌خدای دیگر باید اندوه خود را کنار بگذارند و ار دستورالعمل پرسی را برای پیدا کردن طرف فانی درهای مرگ پیروی کنند. اگر آن‌ها بتوانند راه خود را جنگیدن علیه نیروهای گایا باز کنند، و پرسی و آنابث بتوانند در خانه هیدیز جان سالم بدر ببرند، سپس هفت نیمه‌خدا می‌توانند درهای مرگ را از دو طرف مهر و موم کنند و از بیدار کردن گایا توسط جاینت‌ها جلوگیری کنند ولی لئو در شگفت بود که اگر درها مهر و موم شوند، چگونه آنابث و پرسی می‌توانند فرار کنند؟
آن‌ها چاره‌ای ندارند. اگر نیمه‌خداها موفق نشوند، ارتش گایا هرگز نخواهند مرد. وقتی ندارندو در حدود یک ماه، رومی‌ها بر اردوگاه دورگه‌ها می‌تازند. در این ماجراجویی که به اعماق تارتاروس فرو می‌رود، مخاطرات از هر زمان دیگری بیشتر است.

جزئیات فایل

پیوست شده به: