Header Background day #28

خلاصه فصل هشتم طوفان زمردین (جلد چهارم افشاگری رایریا): در حالی که رویس و هادرین هنوز نتوانسته‌اند سرنخی قطعی درمورد رابط مریک پیدا کنند، دردسر در کمین رویس نشسته است. در این بین، مسافری جدید پا به عرشه‌ی طوفان زمردین می‌گذارد.

جزئیات فایل