Header Background day #26

برچسب: Kristin Cashore

کریستین کشور 1

کریستین کشور

Kristin Cashore

کریستین کشور یک نویسنده‌ی فانتزی آمریکایی است. او در حومه‌ی پنسیلوانیا به‌عنوان دومین فرزند خانواده‌ای شش‌نفری به دنیا آمد. رمان اول سه‌گانه‌ی قلمروی فریبنده، تحت عنوان فریبندگی، در اکتبر ۲۰۰۸ منتشر شد. این کتاب نامزد دریافت جوایز آندره نورتون و ویلیام سی موریس شده است.  

1397/08/08