Header Background day #24

برچسب: And Every Morning the Way Home Gets Longer and Longer

کاور کتاب و هرروز صبح راه خانه دورتر و ‌دورتر می‌شود

کتاب صوتی «و هرروز صبح راه خانه دورتر و ‌دورتر می‌شود»

کتاب کوچک با قلبی بزرگ! خلاصه کتاب «و هرروز صبح راه خانه دورتر و ‌دورتر می‌شود»: چشمان پیرمرد به‌طور عجیبی خالی است. ناامیدانه به شقیقه‌هایش می‌زند. پسرک دهان باز می‌کند که چیزی بگوید ولی وقتی این صحنه را می‌بیند جلوی خودش را می‌گیرد. در عوض آرام می‌نشیند و همان کاری را می‌کند که پدربزرگ یادش […]

1398/10/16