Header Background day #26

برچسب: دنیای سوفی

به قلم: Paradox0003 ویراستار صوری: رضا نیّری/reza379 (در متن، به اختصار: «و») متن زیر به کوشش یکی از کاربران به تحریر درآمده و ارسالی ایشان است. متعاقباً، مسئولیت محتوای متن پیش رو بر عهده نویسنده آن بوده و مجموعه پیشتازان کتاب مسئولیتی در قبال کیفیات و مدعیات محتوای آن ندارد. تیم مدیریت پیشتازان کتاب این […]

ارسال شده توسط : reza379 | تاریخ ارسال: 1399/11/13 ادامه
fa
کاور دنیای سوفی
کاور دنیای سوفی

دنیای سوفی

1399/11/12