Header Background day #19

برچسب: بیوگرافی فون دنیکن

فون دنیکن 1

فون دنیکن

Erich Anton Paul von Däniken

فون دنیکن آن‌قدر به کشف اسرار فضا علاقه داشت که از همان نوجوانی همیشه درباره فضانوردی، بشقاب‌پرنده‌ها و موجودات هوشمند فرازمینی تحقیق می‌کرد. دنیکن حتی با پولی که پس‌انداز کرده بود به مصر سفر کرد تا تحقیقاتی درباره‌ی فضا انجام دهد.

1397/08/08