Header Background day #06

مجموعه: Paranormalcy

Paranormalcy مجموعه ای از رمان های خیالی شهری بزرگسالان است که توسط نویسنده آمریکایی کرستین وایت نوشته شده است. این داستان بر روی دختری به نام ایو ، عضو یك نیروی ویژه پلیس بین المللی كه به پرونده های ماوراء الطبیعه اختصاص یافته است، تمرکز دارد. با پیشرفت داستان، وظایف حرفه ای اوی با تمایل روزافزون او به یک زندگی عادی در تضاد است.

en
کاور Paranormalcy
کاور Paranormalcy
en
کاور Supernaturally
کاور Supernaturally
en
کاور Endlessly
کاور Endlessly