Header Background day #19

مجموعه: سفیرکبیر

آن هنگام که آخرین پیشگویی اولین پیشگو به حقیقت می‌پیوندد. سرنوشت تغییر می‌کند و دروازه‌‏های ‏آینده به روی محارم بسته می‌شوند. حقیقتی تلخ شکل می‌گیرد، و حقیقت تازه می‌شود. در آن دم که خود را در دنیایی ناشناخته می‌بیند، دنیایی پر از شگفتی و خیال که در آن هر کاری ممکن است، به واسطه قدرتی ناخواسته، قدرتی را می‌دزدد. در آن دم، تقدیر همگان عوض می‌شود؛ سیاهی از اعماق بیدار و …

fa
کاور جلد اول سفیرکبیر: قدرت ذهن
کاور جلد اول سفیرکبیر: قدرت ذهن
fa
کاور جلد دوم سفیرکبیر: آوای مرگ
کاور جلد دوم سفیرکبیر: آوای مرگ