Header Background day #01
آگاه‌سازی‌ها
پاک‌کردن همه

فرهنگ نقدپذیری

2 ارسال‌
2 کاربران
1 Likes
3,333 نمایش‌
Abner
(@abner)
Reputable Member
عضو شده: 5 سال قبل
ارسال‌: 97
شروع کننده موضوع  

فرهنگ نقدپذیری
در بحث ارزش‌شناسی؛ نقـد، ظرفیت ارزشی دارد، لذا فرهنگ نقدپذیری جلوتر از فرهنگ نقد، ارزشمندتر است (رابرت گیدمن، درباره نقد). در این تعبیر برای “فرهنگ نقدپذیری” ارزش خاصی در نظر گرفته‌شده است. بی‌تردید، داشتن روحیه فرهنگ نقدپذیری، یکی از ظرفیت‌ها و ارزش‌های ویژه برای مقوله نقد و نقدپذیر است.در فرایند فرهنگ نقدپذیری، مسائل سازنده و تأثیرگذاری برای رسیدن به آن ظرفیت، وجود دارد مانند:
• کنار گذاشتن حساسیت‌های منفی و یک‌سویه نگری درباره خود و اثر؛
• دقت به‌به آرای دیگران در هنگام نقد شدن؛
• تحمل آرای خلاف بینش و سلیقه خود؛
• نترسیدن از نقد؛
• طبیعی دانستن اشتباه در هنگام عمل؛
• توانایی درباز اندیشی؛
• نوگرایی و زدودن گرد قرائت‌های سنتی و متحجر از افکار.

خو گرفتن به این اجزای هفت‌گانه، مستلزم تجربه و تکرار برای رسیدن به فرایند نقدپذیری است که ظرفیت فرهنگ نقدپذیری را در وجود ما گسترش بدهد.


   
ida7lee2 reacted
نقل‌قول
envelope
(@envelope)
Honorable Member
عضو شده: 5 سال قبل
ارسال‌: 392
 

خداوکیلی خیلی سخته
من منتقد میبینم از ده متری گارد میگیرم و همین جا از رفقای منتقد عذر میخوام.
دست خودم نیست ولی من توی ظاهر اینجوریم.شماها نقد خودتون رو بکنین و منم ازش استفاده خواهم کرد.
بعله.

- - - - - - - - - به دلیل ارسال پشت سر هم پست ها ادغام شدند - - - - - - - - -

خداوکیلی خیلی سخته
من منتقد میبینم از ده متری گارد میگیرم و همین جا از رفقای منتقد عذر میخوام.
دست خودم نیست ولی من توی ظاهر اینجوریم.شماها نقد خودتون رو بکنین و منم ازش استفاده خواهم کرد.
بعله.


   
پاسخنقل‌قول
اشتراک: