Header Background day #19
آگاه‌سازی‌ها
پاک‌کردن همه

تصاعد هندسی،تصاعد حسابی

4 ارسال‌
4 کاربران
28 Reactions
10.5 K نمایش‌
wizard girl
(@wizard-girl)
Noble Member
عضو شده: 6 سال قبل
ارسال‌: 607
شروع کننده موضوع  

در اين جزوه مطالبي در مورد تصاعد حسابي و هندسي گفته شده و هميشه از اين مبحث حداكثر 5 سوال در كنكور مياد......

http://s2.picofile.com/file/7610901826/tasaod_hesabi_hendesi.pdf.html


منبع : گروه آموزشی آلم

اين مطالب هم به كمك ويزارد گرل عزيز از داخل جزوه و ويكي پديا در اينجا گذاشته شده

تصاعد هندسی
در ریاضیات، تصاعد هندسی (به انگلیسی: geometric progression) به دنباله‌ای از اعداد گفته می‌شود که از جمله اول به بعد، هر جمله برابر است با حاصل‌ضرب جمله قبلی در یک عدد ثابت و مخالف صفر و یک . به این عدد ثابت قدر نسبت تصاعد گفته می‌شود. برای نمونه دنبالهٔ ۲، ۶، ۱۸، ۵۴، ... یک دنباله از اعداد با قدر نسبت ۳ است. مجموع اعداد یک دنبالهٔ هندسی را سری هندسی می‌نامند. شکل کلی دنباله‌های هندسی به صورت زیر نوشته می‌شود:

تالارگفتمان 1

بنابراین شکل کلی سری هندسی به صورت زیر خواهد بود:

تالارگفتمان 2

در رابطه‌های بالا تالارگفتمان 3 جملهٔ اول دنباله و r ≠ ۰ قدر نسبت تصاعد بود.

ویژگی‌های اولیه

n امین جملهٔ تصاعد هندسی با قدر نسبت r و جملهٔ اول تالارگفتمان 3 به صورت زیر نوشته می‌شود:

تالارگفتمان 5

همچنین طبق معادلهٔ تفاضل برای تمامی تالارگفتمان 6 می‌توان گفت:

تالارگفتمان 7

رفتار جمله‌های یک دنبالهٔ هندسی تنها به قدر نسبت آن تصاعد وابسته‌است. چنانچه قدر نسبت تصاعد:

  • مثبت باشد، جمله‌های بعدی دنباله همگی هم علامت جملهٔ اول خواهد بود.
  • منفی باشد، جمله‌های بعدی دنباله به صورت یک در میان علامت مخالف خواهند داشت.
  • بزرگتر از ۱ باشد، جمله‌های دنباله رشد نمایی به سمت مثبت بی‌نهایت خواهند داشت.
  • ۱ باشد، دنباله ثابت خواهد بود.
  • میان ۱ و ۱- باشد ولی صفر نباشد، جمله‌های بعدی دنباله به سمت صفر کاهش می‌یابند.
  • ۱- باشد، جمله‌های بعدی تشکیل یک دنبالهٔ متناوب را خواهند داد.
  • کوچکتر از ۱- باشد، قدر مطلق جمله‌های دنباله رشد نمایی خواهند داشت و هر یک از آن‌ها بسته به علامت به سمت مثبت یا منفی بی‌نهایت میل خواهند کرد.

در صورتی که در دنباله‌های هندسی، قدر نسبت برابر با ۰ یا ۱ یا ۱- نباشد، در حالت کلی شاهد رشد نمایی به سمت مثبت یا منفی بی نهایت (بسته به علامت جمله‌ها) یا به سمت صفر خواهیم بود.

سری‌های هندسی

سری هندسی به مجموع جمله‌های یک دنبالهٔ هندسی گفته می‌شود.

تالارگفتمان 8

اگر دو سوی تساوی را در تالارگفتمان 9 ضرب کنیم به رابطهٔ ساده‌تری می‌رسیم و خواهیم داشت:

تالارگفتمان 10

برای یک سری هندسی در صورتی که r ≠ ۱ باشد رابطهٔ مجموع به صورت زیر نوشته می‌شود:

تالارگفتمان 11

اگر مجموع را از شمارشگری بزرگتر از ۰ مانند m شروع کنیم:

تالارگفتمان 12

مشتق این رابطه نسبت به r باعث می‌شود تا به رابطه‌ای برای مجموع برسیم:

تالارگفتمان 13

برای نمونه:

تالارگفتمان 14

یک سری هندسی که تنها توان‌های زوج r را دارد را باید در تالارگفتمان 15: ضرب کرد:

تالارگفتمان 16

آنگاه

تالارگفتمان 17

و برای سری که توان‌های فرد r را دارد:

تالارگفتمان 18
و
تالارگفتمان 19

سری‌های هندسی نامتناهی

یک سری هندسی نامتناهی یک سری نامتناهی ریاضی است که جمله‌های پشت هم آن قدر نسبت ثابتی داشته باشند. چنین سری‌های همگرا خواهند بود اگر و تنها اگر قدر مطلق قدر نسبت آن کوچکتر از ۱ باشد ۱> |r|. مقدار آن‌ها را می‌توان بوسیله رابطهٔ بدست آمده برای مجموع سری در حالت متناهی بدست آورد:

تالارگفتمان 20

از آنجایی که:

تالارگفتمان 21

آنگاه

تالارگفتمان 22

برای سری که تنها توان‌های زوج تالارگفتمان 23 را دارد:

تالارگفتمان 24

و برای توان‌های فرد:

تالارگفتمان 25

در صورتی که مجموع از شمارشگر k = ۰ شروع نشود:

تالارگفتمان 26

رابطه‌ای که در بالا بدست آمد تنها برای ۱> |r| معتبر است. در حالتی که یک مجموع متناهی داشته باشیم، می‌توانیم از مشتق‌گیری برای بدست آوردن مجموع استفاده کنیم. برای نمونه:

تالارگفتمان 27

رابطهٔ بالا تنها برای ۱> |r| کار می‌کند. همچنین برای۱> |r| می‌توان نوشت:

تالارگفتمان 28

سری‌های نامتناهی مانند ۱/۲ + ۱/۴ + ۱/۸ + ۱/۱۶ + · · · وجود دارند که مطلقاً همگرا هستند. در این سری جملهٔ اول و قدر نسبت هر دو ۱/۲ هستند؛ مجموع این سری خواهد بود:

تالارگفتمان 29

وارون سری بالا ۱/۲ − ۱/۴ + ۱/۸ − ۱/۱۶ + · · · خود یک نمونه از سری‌های متناوب است که مطلقاً همگرا است. در این سری هندسی جملهٔ اول ۱/۲ است و مجموع آن عبارت است از:

تالارگفتمان 30

اعداد مختلط

رابطه‌هایی که برای مجموع سری‌های هندسی بدست آمد حتی در مجموعهٔ اعداد مختلط نیز معتبر است. با این تفاوت که شرط «قدر مطلق r کوچکتر از ۱ باید باشد»، با «اندازهٔ عدد مختلط r کوچکتر از ۱ باید باشد» جایگزین می‌شود. با کمک مفهوم اعداد مختلط برخی سری‌هایی که به ظاهر هندسی نیستند به سری هندسی تبدیل می‌شوند. برای نمونه:

تالارگفتمان 31

چون:

تالارگفتمان 32

که این از نتایج فرمول اولر است. با جایگزینی آن در رابطهٔ اصلی خواهیم داشت:

تالارگفتمان 33.

که این خود برابر است با تفاضل دو سری هندسی.

ضرب

ضرب یک تصاعد هندسی به معنی ضرب تمامی جمله‌های آن در یکدیگر است. اگر تمامی جمله‌های آن مثبت باشد، می‌توان آن را به آسانی به کمک رابطهٔ میانگین هندسی و جمله‌های اول و آخر دنباله، محاسبه کرد. (این رابطه به مجموع تصاعد حسابی بسیار شبیه‌است.)

تالارگفتمان 34 (if ).

اثبات: اگر ضرب را را با علامت P نمایش دهیم:

تالارگفتمان 35.

پس از انجام عمل ضرب خواهیم داشت:

تالارگفتمان 36.

با استفاده از مجموع تصاعد حسابی خواهیم داشت:

تالارگفتمان 37. تالارگفتمان 38.

دو سوی تساوی را به توان ۲ می‌رسانیم:

تالارگفتمان 39.

در نتیجهٔ این کار:

تالارگفتمان 40 and تالارگفتمان 41،

اثبات شد.

---------------------------------------------------------

تصاعد حسابی

در ریاضیات تصاعد حسابی به دنباله‌ای از اعداد گفته می‌شود که اختلاف هر دو جمله متوالی آن مقداری ثابت، مثلاً تالارگفتمان 42 باشد. به عدد ثابت تالارگفتمان 42 قدر نسبت تصاعد گفته می‌شود. برای نمونه دنبالهٔ ۳، ۵، ۷، ۹، ۱۱، ۱۳، … یک تصاعد حسابی از اعداد با قدر نسبت ۲ می‌باشد.
اگر جمله اول یک تصاعد حسابی تالارگفتمان 44 و قدر نسبت آن تالارگفتمان 42 باشد آنگاه جملهٔ تالارگفتمان 46 ام این تصاعد برابر خواهد بود با
تالارگفتمان 47. در حالت کلی رابطهٔ تصاعد حسابی برای جمله‌های تالارگفتمان 48 ام و تالارگفتمان 49 ام خواهد بود:
تالارگفتمان 50 مقدار تالارگفتمان 42 می‌تواند مثبت یا منفی باشد که در صورت مثبت بودن آن تصاعد به سمت بینهایت مثبت میل می‌کند و در صورت منفی بودن تالارگفتمان 42 تصاعد به سوی منفی بینهایت می‌رود.

مجموع

مجموع اعضای یک دنبالهٔ محدود از اعداد با رابطهٔ تصاعد حسابی عبارت است از:

تالارگفتمان 53 تالارگفتمان 54

با جمع طرفین دو عبارت فوق:

تالارگفتمان 55

در نتیجه:

تالارگفتمان 56

برای نمونه اگر فرض کنیم که جملهٔ اول دنباله تصاعد حسابی ۳ و نسبت تصاعد آن ۵ است، آنگاه مجموع ۵۰ جملهٔ اول برابر با ۶۲۷۵ خواهد بود:

تالارگفتمان 57

ضرب

اگر در نظر بگیریم که جملهٔ اول یک تصاعد حسابی تالارگفتمان 44 نام دارد و قدر نسبت تصاعد تالارگفتمان 42 است؛ آنگاه حاصل ضرب جمله‌های آن تصاعد در یکدیگر، عبارت است از:

تالارگفتمان 60

که در آن تالارگفتمان 61 نماد افزایش فاکتوریل و تالارگفتمان 62 نماد تابع گاما است. (هشدار: فرمول بدست آمده به ازای تالارگفتمان 63 کوچکتر مساوی صفر، نادرست خواهد بود)
فرمول بدست آمده در بالا، حالت کلی رابطهٔ حاصل ضرب تالارگفتمان 64 است که آن را با تالارگفتمان 65 فاکتوریل نمایش می‌دهیم و در صورتی که شروع ضرب از بجای یک از عدد دلخواه تالارگفتمان 49 باشد:

تالارگفتمان 67

در صورتی که تالارگفتمان 49 و تالارگفتمان 48 اعداد طبیعی باشند، حاصل ضرب عبارت خواهد بود از:

تالارگفتمان 70

برای درک بهتر مطلب، مثال گفته شده در بالا را در نظر بگیرید، که در آ«جملهٔ اول دنباله تصاعد حسابی ۳ و نسبت تصاعد آن ۵ است، آنگاه حاصل ضرب ۵۰ جملهٔ اول برابر خواهد بود با:

تالارگفتمان 71

نمونهٔ دیگر تصاعد حسابی زیر را در نظر بگیرید:

تالارگفتمان 72

حاصل ضرب سه جملهٔ اول این تصاعد عبارت است از:

تالارگفتمان 73 تالارگفتمان 74 تالارگفتمان 75

حال از روی ظاهر عبارت بالا می‌توان پاسخ را برای تالارگفتمان 48 حدس زد:

تالارگفتمان 77

مطالب گفته شده در بالا، به عنوان اثبات قابل پذیرش نیست و تنها برای درک بهتر بیان شد.


   
********, andromeda, کسرا and 16 people reacted
نقل‌قول
shooter
(@shooter)
Eminent Member
عضو شده: 6 سال قبل
ارسال‌: 20
 

دستت طلا ، ایشلا بری کربلا ... :دی

ولی بی شوخی دستتون خیلی درد نکنه ، ممنون تالارگفتمان 78

خسته نباشید تالارگفتمان 79


   
********, andromeda, wizard girl and 2 people reacted
پاسخنقل‌قول
ahmaad
(@ahmaad)
Noble Member
عضو شده: 5 سال قبل
ارسال‌: 765
 

ویزارد عزیز لطفا برای این نوع تاپیک ها تگ نکن.
ریاضیات همیشه برام خسته کنندست:105:


   
********, wizard girl, Anobis and 1 people reacted
پاسخنقل‌قول
mohammad002
(@mohammad002)
Trusted Member
عضو شده: 5 سال قبل
ارسال‌: 51
 

سلام واقعا عالی یود خسته نباشید:دی


   
پاسخنقل‌قول
اشتراک: