Header Background day #01

برچسب: Ursula Kroeber Le Guin

اورسولا لو گویین 1

اورسولا لو گویین

Ursula Kroeber Le Guin

لو گویین در ۱۱ سالگی اولین داستانش را برای مجله داستان‌های شگفت‌انگیز فرستاد که البته داستان پذیرفته نشد. اولین نوشته‌های او داستان‌هایی غیرفانتزی در مورد کشورهایی تخیلی بودند. او با انتشار رمان دست چپ تاریکی که در آن سال هر دو جایزه هوگو و جایزه نیبولا را برد به شهرت رسید. آثار فانتزی او (مانند […]

1397/08/08