Header Background day #26

برچسب: Iraj Heidari

ایرج حیدری

Iraj Heidari

ایرج حیدری یکی از مترجمان توانمند کشورمان است. از جمله ترجمه‌های وی می‌توان به میشل استروگف، تونل زیردریایی، جنگل‌های تاریک آمازون و ۵ هفته پرواز با بالون بر فراز آفریقا اشاره کرد.  

1397/08/08