Header Background day #25

برچسب: Aldous Leonard Huxley

آلدوس هاکسلی 1

آلدوس هاکسلی

Aldous Leonard Huxley

بیشتر شهرت او به خاطر رمان‌ «دنیای قشنگ نو» است. او در ابتدای دوران فعالیت‌اش، ویرایشگر مجله آکسفورد پوئتری بود و تعدادی داستان کوتاه و شعر نیز منتشر کرد. هاکسلی یک انسان‌گرا، صلح‌جو و هجونویس بود. در سال‌های پایانی زندگی‌اش او را به عنوان یکی از اندیشمندان برجسته زمانه خودش پذیرفته بودند.

1397/08/08