Header Background day #01

برچسب: گذشته مرده

گذشته مرده

کتاب حاضر مجموعه ای است از هیجده داستان کوتاه و بلند که پانزده داستان ترجمه و چاپ شده است. او در بیشتر این داستان ها سعی کرده جامعه حال و آینده آمریکا را با دیدگاهی انتقادی و طنزآلود مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد که به خوبی موفق به این کار شده است. نام اصلی […]

1397/06/19