Header Background day #29

برچسب: کلی آرمسترانگ

کلی آرمسترانگ 1

کلی آرمسترانگ

Kelley Armstrong

کلی آرمسترانگ پیش از آنکه قادر به نوشتن باشد مشغول به داستان‌گویی بوده است. اولین تلاش‌های او برای نویسندگی فاجعه‌بار بودند. اگر می‌گفتند قصه‌ای درباره شاه و پریان بنویسید، مال او همیشه شاهان نامیرا و پریان شیطانی در خود داشت؛ که این امر بسیار باعث وحشت معلمانش می‌شد. امروزه کلی درحالی‌که خود را کاملاً در […]

1397/08/08