Header Background day #03

برچسب: ژول ورن

تونل زیر دریایی

پایتخت کارولین یکی از چهل و چهار ایالت متحده آمریکا در آن زمان یکی از مهم ترین شهرهای رالیف به شما می رفت که در مسافت چندصد و پنجاه هزار متری نرکز ایالت واقع بود. از این رو بود که این شهر را مرکز قنونگذاری نامیده بودند. رئییس هیلدفاول هاوس، حدس نمیزد که برای چه […]

1397/06/19

اشعه سبز سحرآمیز

سام و سیب پسران فرزندان خانوادهی مرفه با چیز عجیبی در آسمان متوجه می شوند چیزی فراتر از باور .اشعه ی سبزی در ارتفاعات خودنمایی می کند .اما ذهن کنجکاو آنها به همین بسنده نمی کند بلکه باید به کشف این پدید نادر بپردازند و …

1397/06/19

میراث

میراث یکی از شاهکارهای ژول ورن محسوب می شود که این بار این ماجرا در ترکیه اتفاق می افتد . وان میتن تاجر هلندی سرشناس که تاجر توتون بود به همراه خدمتکار وفادارش برونو به استامبول مب آبد . برونو از مسافرت های طولانی متنفر است. وقتی آنها قرار است با قهرمان آقا طرف معامله […]

1397/06/19