Header Background day #18

برچسب: پرل کامفورت سیندنستریکر باک

پرل باک 1

پرل باک

Pearl Comfort Sydenstricker Buck

پرل کامفورت سیندنستریکر باک نویسنده آمریکایی است. خانواده او از مبلغین مذهبی بودند که برای تبلیغ به کشور چین سفر کردند. او از سه ماهگی تا ۴۱ سالگی در چین زندگی کرد و زبان انگلیسی را به عنوان زبان دوم آموخت. مادرش زنی ادیب بود و نخستین آموزگار او به شمار می‌رفت. او در هفده […]

1397/08/08