Header Background day #03

برچسب: ستارگان همچون غبار

ستارگان همچون غبار

داستان در دنیای امپراتوری و سال‌ها پیش از تشکیل ترانتور می‌گذرد. کهکشان از گروهی حکومت‌های ملوک الطوایفی تشکیل شده‌است که چندین سال قبل با هجوم تیرانی از هم پاشیده‌اند. تیرانی یکی یکی جهان‌های حوزه‌ی سحابی سر اسبی را فتح می‌کند و به امپراتوری خود اضافه می‌کند. بایرون فارل نجیب‌زاده‌ای فرزند بارون وایدماس، حشمداری است که […]

1397/06/19