Header Background day #29

برچسب: رایریا

فصل نهم طوفان زمردین (جلد چهارم افشاگری رایریا)

متاسفانه دسترسی شما محدود است. برای دانلود این فایل باید وارد سایت شوید.

1398/12/12

فصل هشتم طوفان زمردین (جلد چهارم افشاگری رایریا)

متاسفانه دسترسی شما محدود است. برای دانلود این فایل باید وارد سایت شوید.

1398/06/23

فصل هفتم طوفان زمردین (جلد چهارم افشاگری رایریا)

متاسفانه دسترسی شما محدود است. برای دانلود این فایل باید وارد سایت شوید.

1398/06/03

فصل ۶ طوفان زمردین (جلد چهارم افشاگری رایریا)

خلاصه فصل ششم طوفان زمردین: اولین روز ملوانی به هیچ عنوان روز بی‌دردسری نیست. هادرین سعی می‌کند با زندگی ملوانی خو بگیرد، و موفق می‌شود به اطلاعات باارزشی دست پیدا کند. اما در سوی دیگر، خون الفی رویس قصد ندارد حتی در ارتفاعات دکل‌ها، سازشی با آب دریا داشته باشد.

1398/01/14