Header Background day #26

برچسب: رابرت جردن

نام کتاب: چرخ زمان نویسنده:رابرت جردن     این نقد پس از مطالعه هر ۱۱ جلد نوشته میشود؛ آخرین جلدی که در زمان نوشتن این نقد منتشر شده است، خنجر رویاها می‌باشد. در پایان این مجموعه احساس میکردم از درون خالی و پوچم. هرچند خیلی قبل‌تر و در طول داستان هم می‌دانستم اینطور خواهد شد. […]

ارسال شده توسط : proti | تاریخ ارسال: 1397/10/13 ادامه