Header Background day #01

برچسب: دستیار یک شبح

خون شبح (مجموعه حماسه دارن شان جلد۱تا۳)

خلاصه جلد اول حماسه دارن شان (سرزمین اشباح) سیرک عجایب: دارن شان یک پسر بچه مدرسه ای معمولی، اما عاشق عنکبوت‌هاست. زندگی دارن واقعاً معمولی است تا اینکه او با بهترین دوستش استیو به سیرک عجایب می‌رود که در آن نمایش‌هایی از قبیل (مرد گرگی) که بسیار وحشی و خطرناک است، (الکساندر ریبز) استخوانی که […]

1397/06/31