Header Background day #12

برچسب: حسن عمید

استاد حسن عمید 1

استاد حسن عمید

Hasan Amid

عمید در جوانی عضو انجمن ادبی شد و روزنامه‌نگاری، نویسندگی و فرهنگ‌نویسی را از همان سال‌ها آغاز کرد. به دنبال اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، که طی آن شهر مشهد به دست نیروهای اتحاد جماهیر شوروی افتاد، شوروی‌ها عمید را از مشهد اخراج و به تهران تبعید کردند. حسن عمید چندین دهه از عمر […]

1397/08/08