Header Background day #19

برچسب: جلد 9 کارآموز رنجر

هلت در خطر مرگ (کارآموز رنجر #9)

ترجمه‌ی کامل جلد نهم از مجموعه‌ی «کارآموز رنجر» یک گروه قانون‌شکن مرتد مشهور به «بیگانگان» از یک پادشاهی به پادشاهی دیگر سفر کرده و اندک‌دارایی‌های بی‌گناهان را با شیادی به جیب می‌زنند. «ویل» و «هلت»، مرشد ویل، توسط قاتلین مرگبار فرقه به دام می‌افتند و هلت با تیری سمی ضربت می‌خورد. حالا ویل باید شب […]

1401/06/01