Header Background day #26

برچسب: برای او

برای او

دختری هجده ساله که از برادر صاحب شرکتی در آن نیمه وقت کار می‌کند باردار است ولی اشکالی در کار است پدر بچه در جنگ کشته شده و دختر در شک و دودلی نگهداری بچه می‌ماند که رئیس شرکت می‌فهمد. و……….

1397/06/25