Header Background day #01

برچسب: ایزاک آسیموف

بنیاد کهکشانی و زمین (مجموعه بنیاد)

گولان تروایز پرسید:« چرا این کار را کردم؟ این سوال تازه ای نبود. از هنگامی که پا به گابا گذاشته بود. مدام این پرسش را از خود می کرد.در نیمه های شبی خنک از خوابی خوش پرید و حس می کرد که این سوال چون زنگوله ای بی صدا در مغزش طنین می افکند. چرا […]

1397/06/23

ستارگان همچون غبار

داستان در دنیای امپراتوری و سال‌ها پیش از تشکیل ترانتور می‌گذرد. کهکشان از گروهی حکومت‌های ملوک الطوایفی تشکیل شده‌است که چندین سال قبل با هجوم تیرانی از هم پاشیده‌اند. تیرانی یکی یکی جهان‌های حوزه‌ی سحابی سر اسبی را فتح می‌کند و به امپراتوری خود اضافه می‌کند. بایرون فارل نجیب‌زاده‌ای فرزند بارون وایدماس، حشمداری است که […]

1397/06/19

گذشته مرده

کتاب حاضر مجموعه ای است از هیجده داستان کوتاه و بلند که پانزده داستان ترجمه و چاپ شده است. او در بیشتر این داستان ها سعی کرده جامعه حال و آینده آمریکا را با دیدگاهی انتقادی و طنزآلود مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد که به خوبی موفق به این کار شده است. نام اصلی […]

1397/06/19