Header Background day #29

برچسب: الارجانی

فرامرز بن خداداد

Faramarz bin Khodadad

فرامرز بن خداداد بن عبدالله کاتب ارجانی مؤلف داستان «سمک‌عیار» از داستان‌های حقیقی ابوالقاسم شیرازی بود. این کتاب یکی از بهترین رمان‌های زبان پارسی در قرن ششم است که نویسنده در سال ۵۸۵ جمع‌آوری آن را آغاز کرده است.  

1397/08/08