Header Background day #04

برچسب: ابراهیم پورداوود

ابراهیم پور داوود 1

ابراهیم پور داوود

Ebrahim Pourdavoud

ابراهیم پورداوود در ۲۰ بهمن ۱۲۶۴ در رشت، ایران، در محله‌ی سبزه‌میدان در خانواده‌ای ملّاک و بازرگان به دنیا آمد و در ۲۶ آبان ۱۳۴۷ در تهران، ایران بدرود حیات گفت. وی ایران‌شناس معاصر، اَوِستا شناس، نخستین مترجم فارسی اوستا و استاد فرهنگ ایران باستان و زبان اوستایی در دانشگاه تهران بود.  

1397/08/08