Header Background day #22

برچسب: آرتور سی کلارک

روح سرگردان

این کتاب زیبا شامل مجموعه داستانهای علمی،تخیلی است.

1397/06/23

الو الو فرانکشتاین

صدها میلیون نفر گوشی تلفن هایشان را بر می داشتند تا چند ثانیه ای به صدایی که از آنسوی خط می آمد، با دلخوری یا پریشانی گوش فرا دهند. آنهایی که در نیمه های شب با صدای تلفن از خواب پریده بودند، تصور می کردند که دوستی از دور دست ها و از طریق شبکه […]

1397/06/23

عملیات آخر: تالاسا

تالاسا ؛ سیاره ای پوشیده شده از آب که فقط سه جزیره قابل سکونت داردصدها سال قبل یک سفیه حامل کدهای ژنتیکی انسانی معروف به نطفه پاش روی سیاره فرود آمد و انسان ها شروع به زاد و ولد در تالاسا کردند و با زمین تماس گرفتند اما کمی بعد بر اثر یک فعالیت آتشفشانی […]

1397/06/19