Header Background day #21

آن جا، روی صفحۀ بزرگ نمایشگر، تصویری از آدمیرال ارشد بود. لرد واریون کرستمر یال نقره‌ای، بزرگترین نابغۀ نظامی دوران، پشت میزش در ویدهاویک نشسته بود، در انگشتان بی‌جانش اسلحه‌ای را نگه داشته بود و از سوراخی روی پیشانیش دود بلند می‌شد. دنیسون زمزمه کرد: «هیچ‌وقت یاد نگرفته بود باختن چطوریه.»

از فرزند ارشد

ارسال شده توسط : grag | تاریخ ارسال: 1400/09/11 | بازدید‌ها: 23
برچسب‌ها:
لینک کوتاه: https://bkpr.ir/18423

نقل قول های مشابه