Header Background day #18

«برندون سندرسون» می‌گه: 2

آن جا، روی صفحۀ بزرگ نمایشگر، تصویری از آدمیرال ارشد بود. لرد واریون کرستمر یال نقره‌ای، بزرگترین نابغۀ نظامی دوران، پشت میزش در ویدهاویک نشسته بود، در انگشتان بی‌جانش اسلحه‌ای را نگه داشته بود و از سوراخی روی پیشانیش دود بلند می‌شد. دنیسون زمزمه کرد: «هیچ‌وقت یاد نگرفته بود باختن چطوریه.»

از فرزند ارشد

ارسال شده توسط : grag | تاریخ ارسال: 1400/09/11 | بازدید‌ها: 418
برچسب‌ها:
لینک کوتاه: https://bkpr.ir/18423
کاربرانی که لایک کرده اند:

grag Dark hnight

نقل قول های مشابه