Header Background day #06

درباره «نوقلم»:

فایل های «نوقلم»

پرسی جکسون و دریای هیولاها

خلاصه داستان: مرز کمپ دورگه ها تضعیف شده و همینطور درخت افرای آن در حال مرگ است...پرسی و دوستانش برای نجات کمپ دست به جست وجوی چیزی می زنند که هیچ جست و جوگری تا کنون به آن دست نیافته است.... برای رسیدن به آن،انها باید از دریای هیولاها عبور کنند...

1397/06/24