Header Background day #04

درباره «نشریۀ شهر»:

فایل های «نشریۀ شهر»

فراری (جلد یازدهم از مجموعه زامبی)

خلاصه کتاب: فراری ( به انگلیسی :Fugitive) زمانی که آقای داولینگ قول داد تا اگر بی با او ازدواج کند دست از کشت و کشتار بردارد، بی تسلیم خواسته‌های او شد، امیدوار بود که این شاید نشانه‌ای از شروع بهبودی او باشد. بعد از یک مراسم پیچیده اما به صورت عجیبی شیرین، این زوج به سمت اتاق عروسیشان رفتند، جایی که دلقک به او اجازه ی دسترسی به به عمیق‌ترین افکارش را داد ولی ....

1397/06/30

عروس (جلد دهم از مجموعه زامبی)

خلاصه کتاب: عروس  در این جلد بی با آقای داولینگ همراهی می‌کند و رازهایی از وی را کشف می‌کند . آقای داولینگ اعتراف می‌کند که شیفته و عاشق بی است و به او پیشنهاد همراهی و ازدواج می‌دهد . بی قبول می‌کند و با آلبرت داولینگ ازدواج می‌کند ..

1397/06/30

خانواده (جلد نهم از مجموعه زامبی)

خلاصه کتاب: خانواده (به انگلیسی: Family) به بی پیشتهاد داده می‌شود تا در نابودی انسانهای باقی‌مانده کمک کند و او رد می‌کند او مادر خود را میبیند که اکنون تبدیل به زامبی شده‌است و بی توسط دن دن شکنجه می‌شود و او را کنار دوستش درون قفس می اندازد تا زامبی‌های دیگر او را بخورند

1397/06/30